verme Nedir

verme

1-(üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek. 2- Bırakmak veya bağışlamak. 3- Ondan bilmek, atfetmek. 4-(düşünce veya bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek. 5-Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. 6-Herhangi bir duruma yol açmak