patlak göz Nedir

patlak göz

1-Dışarıya doğru biraz fırlamış göz. -2 Gözleri iri ve dışarı fırlamış kimse