ongunculuk Nedir

ongunculuk

Bir onguna duyulan inanca dayanan toplumsal kuruluş ve din uygulama biçimi, totemizm