korumak Nedir

korumak

1-Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden veya zor bir durumdan uzak tutmak, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek. 2-Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek. 3-Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek. 4- Tehlikeli, zararlı durumları önlemek. 5- Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek. 6-Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek. 7-Karşılamak, denk gelmek