hatır belâsı Nedir

hatır belâsı

Sevgi, saygı duyulan biri için katlanılan sıkıntı