güdümlü Nedir

güdümlü

1-Güdülebilen, yönetilebilir. 2- Belirli bir plân veya yönde yürütülen bir amacı, bir eğilimi yansıtan