geri Nedir

geri

1-Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı. 2- Bundan başkası. 3- Son, sonuç. 4- Bir şeyin sona kalan bölümü. 5- Geçmiş, mazi. 6- (hayvan için) Boşaltım organının dışı. 7- Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş. 8-(saat için) Eksik gösteren. 9- Aptal, anlayışsız. 10- Geriye doğru. 11-Geri dön, geri git!. 12-Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval