çift sayı Nedir

çift sayı

4, 6, 8 gibi 2'nin katı olan ve 2'ye bölünebilen tam say