Nedir Bakalım | Bilgi Sözlüğü


MİLAT Hz. İsa’nın doğumudur. 

EVET HAYIR

Tarihî olay sonucunda uzun sürede gelişen durumlara “tarihî olgu” denir.. 

EVET HAYIR

Geçmişte meydana gelen, başlangıç ve bitişi tarihi belli olan olaylara “tarihî olay” denir. 

EVET HAYIR

Osmanlıda hastanelere Darüşşifa denirdi. 

EVET HAYIR

Endülüs Osmanlı Devletinin Vilayetiydi. 

EVET HAYIR

2. Dünya savaşında Osmanlı Fransa ile Müttefikti. 

EVET HAYIR

Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönemine ÇAĞ denir. 

EVET HAYIR

Selçuklu ve Osmanlılarda oluşan esnaf örgütünün adı AHİLİK'tir. 

EVET HAYIR

Kolağası Osmanlı Devletinde Albay Rütbesidir.. 

EVET HAYIR

Kervansaray Osmanlı Devletinde Cariyelerin Kaldıkları Yerdir. 

EVET HAYIR

Yeniçeri Osmanlı Devletinde Yüksek Rürbeli Askerlerin adıdır.. 

EVET HAYIR

2. Dünya savaşında Almanya ile Amerika Müttefiklerdi. 

EVET HAYIR

Osmanlı Devletinin para birimi AKÇE'dir. 

EVET HAYIR

Eski Yunan ve Roma sanatının genel adı Antikite'dir. 

EVET HAYIR

Osmanlı Devleti'nde deniz bakanına BAHRİYE NAZIRI denirdir.. 

EVET HAYIR

Osmanlıda ünivarsitelere Darülfünun denirdi. 

EVET HAYIR